Folkepanelet

Folkepanelet er et tiltag under Center for Opinion og Analyse (COPAN), som er et forskningscenter på Institut for Politik og Samfund på Aalborg Universitet. COPAN har til formål at samle, styrke og formidle forskningen i danskernes holdninger. Derudover er et væsentligt formål med centret at strukturere indsamling, bearbejdning, analyse og tilgængelighed af videnskabeligt datamateriale.

Målet med Folkepanelet er med tiden, at få opbygget et panel af deltagere, som kan siges at repræsentere danskernes holdninger. Dette vil give en helt unik mulighed for, at kunne indsamle og analysere holdninger til aktuelle forskningsmæssige og politiske emner.

Kvaliteten af panelet bliver bedre i takt med, at flere ønsker at deltage og afgive besvarelser, og tilmelding til panelet er derfor åben for alle, som kunne tænke sig at deltage.

 

Klik her for at tilmelde dig panelet.