International Social Survey Programme til universitets- og forskningsbrug (ISSP)

ISSP (International Social Survey Programme) er et fortløbende årligt tværnationalt samarbejde om spørgeskemaundersøgelser, som dækker emner, der er vigtige for den samfundsvidenskabelige forskning. Undersøgelserne varierer i emne og gentages ca. hvert 10. år (hvor der tilstræbes anvendelse af 2/3 af spørgmålene anvendt i sidste tilsvarende undersøgelse). ISSP anvender eksisterende samfundsvidenskabelige projekter og koordinerer forskningsmål og derved tilføjes et tværnationalt og tværkulturelt perspektiv til de nationale undersøgelser. ISSP koncentrerer sig specielt om at udvikle spørgsmål som er 1) meningsfulde og relevante i alle lande og 2) kan blive udtrykt på en tilsvarende måde i på alle de relevante sprog.

ISSP startede i 1985 med 6 medlemslande og der er løbende tiltrådt flere medlemmer, så der i 2018 er 45 medlemslande. Danmark blev medlem af ISSP i 1998, men har udført ISSP undersøgelser siden 1997. Alle undersøgelser kan fås som internationale data, mens de danske kun eksisterer fra 1997. Data fra ISSP-undersøgelserne tilbyder en unik mulighed for at beskrive og analysere danske problemstilinger i en international kontekst. Ønskes der flere oplysninger henvises der til ISSP´s officielle hjemmeside (www.issp.org). Hos det internationale dataarkiv kan datasættene fra de andre lande også downloades gratis.

Danmarks deltagelse i ISSP er funderet i forskningsgruppen Politisk Sociologi ved Institut for Politik og Samfund.

Yderligere information om den danske ISSP-undersøgelse kan du finde i spørgsmål- og svar-brochuren, som du kan dowloade her.

Ved spørgsmål vedrørende ISSP bedes du kontakte projektleder Sanne Lund Clement.

Dansk ISSP er støttet af Carlsbergfondet.

Dansk issp datasæt

1997 Arbejdsorientering

 

2000 Lighed og ulighed

2003 National identitet

 

2006 Det offentliges rolle

 

2009 Social ulighed

 

2012 Familie, arbejde og kønsroller

2015/2016 Holdning til det offentlige og danskernes arbejdsliv

1998 Religion

 

2001 Sociale netværk

 

2004 Medborgerskab

 

2007 Danskerne og fritidslivet

 

2013 - National identitet

2017 Sociale netværk

1999 Social ulighed

2002 Køn og familie

 

2005 Arbejdsorientering

 

2008 Religion

 

2014 Medborgerskab

 

ISSP datasæt uden dansk deltagelse