surveybanken

Velkommen til SurveyBanken

SurveyBanken er etableret af Center for Opinion og Analyse, Institut for Politik og Samfund og Foreningen af lærere i samfundsfag med midler fra Undervisningsministeriet. Under ledelse af Christian Albrekt Larsen. 

Aalborg Universitet har stor erfaring med indsamling og analyse af spørgeskemaundersøgelser. SurveyBanken gør en række af disse undersøgelser direkte tilgængelige. I SurveyBanken kan du lave egne analyser af danskernes holdninger; f.eks. til arbejde, velfærdsstat, politikere, indvandring etc.

 

start surveybanken

 

Til universitets- og forskningsbrug

SurveyBanken er baseret på de danske valgundersøgelser og de danske ISSP-undersøgelser. Spørgeskemaerne og den tekniske dokumentation for de repræsentative stikprøver findes på forskningssiden. Der er også mulighed for frit at downloade undersøgelserne og arbejde videre i SPSS.

Søg efter publikationer

Gå til AAU's forskningsportal VBN for at søge efter publikationer