Ungdomsvalget 2011

Ungdomsvalget 2011

Ungdomsvalget 2011 er afsluttet. Vi takker de lærere og 4423 elever, der har deltaget. Datamaterialet er nu tilgængelig i SurveyBanken.

Se pressemeddelelse for nogle første resultater og beskrivelse af datamateriale.