Valgundersøgelsen til universitets- og forskningsbrug

Det danske Valgprojekt blev startet som forskningsprogram i 1971 og har siden gennemført landsdækkende, repræsentative undersøgelser ved samtlige folketingsvalg. Hver valgundersøgelse omfatter:

  1.  En hovedundersøgelse, typisk baseret på en stikprøve af ca. 2.000 svarpersoner (i 1973 og 1988 var undersøgelserne baseret på fast panel fra forrige valg, ellers nye stikprøver fra valg til valg).
     
  2. Fra og med 1984 har valgundersøgelserne desuden omfattet en suppleringsundersøgelse med ca. 4.000 svarpersoner, med et begrænset antal spørgsmål: sociale baggrundsvariable, partivalg ved forrige valg samt evt. nogle få andre.

I enkelte år er det muligt at lave panelstudier, da de samme respondenter figurerer i to undersøgelser.

Undersøgelserne fra Det danske Valgprojekt giver tilsammen unikke tidsserier om partivalg og politiske holdninger i Danmark. Valgprojektets fokus har ikke kun været på partivalget, men også på bredere sociale og politiske forandringsprocesser.

Kontinuitetsfiler

Valgdata