AAU logo

Centre for Survey and Survey/Register Data

Centre for Survey and Survey/Register Data er stiftet af fire danske universiteter samt en række forskningsinstitutioner med det formål, at øge tilgængeligheden og muligheden for sammenligninger af danske spørgeskemaundersøgelser. Centret blev stiftet i august 2010 og er placeret hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI).

Det er Institut for Statskundskab på Aalborg Universitet der har til opgave at stå for CSSR's åbne databank, som løbende vil gøre en lang række danske spørgeskemaundersøgelser frit tilgængelige. CSSR's åbne databank køres efter samme model som SurveyBanken, dog med den undtagelse, at det primære sprog er engelsk. Enkelte undersøgelser vil dog være tilgængelige i både en engelsk og en dansk udgave.

gå til CSSR's hjemmeside

gå til CSSR's Open Access databank