Centre for Survey and Survey/Register Data

Centre for Survey and Survey/Register Data var stiftet af fire danske universiteter samt en række forskningsinstitutioner med det formål, at øge tilgængeligheden og muligheden for sammenligninger af danske spørgeskemaundersøgelser. Centret blev stiftet i august 2010 og var placeret hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI). Det var Institut for Politik og Samfund på Aalborg Universitet der havde til opgave at stå for CSSR's åbne databank.  CSSR's åbne databank køres efter samme model som SurveyBanken. Samarbejdet er ophørt, men dataadgangen drives fortsat videre (uden support). 
 

 

gå til CSSR's Open Access databank